Välkommen till matchmaking för kommande utlysning om hållbar tillgänglighet och mobilitet

Har du idéer kopplat till hållbar tillgänglighet eller mobilitet som behöver beforskas eller utvecklas vidare? Ser du en möjlighet att göra det tillsammans med aktörer utanför Sverige? Den 17 januari anordnas matchmaking hos IQ Samhällsbyggnad för aktörer som vill söka medel i den kommande utlysningen Urban Accessibility and Connecivity. Tillfället är för dig som vill veta mer om utlysningen, ställa frågor, diskutera och framförallt hitta relevanta projektpartners inför ansökningsprocessen.

Börjar: fredag den 17 januari 2020 kl. 09.30
Slutar: fredag den 17 januari 2020 kl. 13.00
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Programmet inleds med att de svenska finansiärerna Formas, Energimyndigheten och Vinnova presenterar utlysningen. Presentationen åtföljs av en bredeare paneldiskussion för att besvara deltagarnas frågor kring till exempel ansökningsprocessen eller innehållet i utlysningen. Därefter leds deltagarna genom en aktivitet där de får tillfälle att lära sig om varandras intressen i utlysningen och potentiella projektidéer. Under programmets gång erbjuds en lättare lunch och diskussioerna fortsätter sedan på frivillig basis till cirkan klockan 13.00.

Anmälan

+GOOGLE CALENDAR   + ICAL EXPORT