loading   Laddar sida...
 
 

Ideellt Forum den 18 november 2015

Samt två parallella förmiddagsseminarier:

  • Årsredovisningsseminarium med PwC

  • Hur ska din ideella organisations värderingar förvaltas på en internationell kapitalmarknad, med Swedbank

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideellt Forum 13.00-17.30 (+mingel)
  • Hur ser engagemanget ut i det civila samhället? Lyssna till forskarnas syn på utvecklingen inom civilsamhället.

  • Hur ser engagemanget ut för människor på flykt och hur samordnas det i Sverige? Vi diskuterar vilket ansvar det offentliga tar i förhållande till civilsamhällets insatser.
  • Ideella organisationer som varumärken - går det att kapitalisera på sin idé? Forskare och praktiker diskuterar relationen mellan varumärke och organisationens idé.

  • Hur erhåller man utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn? Lyssna på hur juryn resonerar och ta del av finalisternas goda exempel.

  • Prisutdelning "Årets redovisning i den ideella sektorn".  Årets finalister - läs mer här >>

  • Mat och mingel

 Moderator: Helle Klein

Länk till program>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Årsredovisningsseminarium 09.30-11.30 (+lunch)

Under förmiddagen arrangeras ett årsredovisningsseminarium av PwC, där vi presenterar några goda exempel och andra erfarenheter från utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. I år kommer vi att fokusera på hur årsredovisningarna uppfyller kraven som ställs enligt K3-regelverket och berätta vilka trender vi sett. De som nominerat bidrag till utmärkelsen kommer också ges möjlighet att få feedback på redovisningen från granskningsgruppen. Seminariet avslutas med gemensam lunch.

Länk till program>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hur ska din ideella organisations värderingar förvaltas på en internationell kapitalmarknad? 09.00-11.30 (+lunch)

Under förmiddagen arrangeras ett seminarium om att förvalta organisationers och investerares förtroende genom hållbart företagande, investeringar och åtagande i praktiken.
Hur bedrivs hållbart arbete på finansmarknaderna och i det dagliga företagandet och hur ska Din organisation positionera sig kring en av vår tids stora utmaningar.

Länk till program>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du kan välja att gå på ett av förmiddagsseminarierna och/eller på Ideellt Forum som är på eftermiddagen.

Plats och tid

Ideellt Forum Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 plan 3, Stockholm
13.00-17.30 (+mingel)

Årsredovisningsseminarium PwC, Torsgatan 21 plan 4, Stockholm
09.30-11.30 (+lunch)

Hur ska din ideella organisations värderingar förvaltas på en internationell kapitalmarknad
Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 plan 3, Stockholm
09.00-11.30 (+lunch)

Sista anmälningsdag 4 november!
Anmälan är förlängd!

Varmt välkommen!