Kunskapslunch E2B2

25 februari, Webbinarium

Kunskapslunch: Energieffektiva städer med urban energidata 

Urban energidata kan hjälpa oss att förstå hur fastighetsbeståndet fungerar och påskynda städernas energiomställning. På E2B2s webbinarium får vi ta del av kunskapsfronten inom området och se hur kunskapen kan omsättas i praktiken.

Börjar: torsdag den 25 februari 2021 kl. 12.00
Slutar: torsdag den 25 februrari 2021 kl. 13.00
Plats: Webbinarium, (länk skickas till deltagarna innan mötet) Drottninggatan 33, Stockholm

För att nå klimatmålen behöver våra befintliga fastigheter energieffektiviseras i stor skala. Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter för att påskynda städernas energiomställning och användning av urban energidata kan spela en viktig roll i sammanhanget.

Urban energidata kan hjälpa oss att bättre förstå hur fastighetsbeståndet fungerar och möjliggöra analys och utvärdering av storskaliga effekter av olika energieffektivitetsåtgärder på stadens energisystem. Vi kan därmed identifiera vinn-vinn-lösningar för att minska byggnadsbeståndets koldioxidavtryck och skapa en bättre livskvalitet för alla.

I ett av E2B2s projket har forskare från KTH utvecklat ett visuellt verktyg där de samlat energifaktorer från ett systemperspektiv, så att det blir lättare att göra rätt åtgärder i stor skala. På kunskapslunchen berättar forskarna om projektet och vi får lära oss mer om utvecklingen av datadriven stadsenergistyrning med fokus på Stockholm. Vi får också höra hur kunskapen redan kommer till användning hos miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholm Exergi.

E2B2-projektet som presenteras på kunskapslunchen har bland annat bidragit till Oleksii Pasichnyis doktorsavhandling.

Anmäl mig