Hej!
Välkommen att delta i en frågestund om Svenska ämnesord och Svenska ämnesord genre/formtermer.
Tillfället är tänkt vara en uppföljande aktivitet till den ämnesordsutbildning som finns på Kungliga bibliotekets Youtubekanal
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLZVkEICvA5-FSSoH4fguopXXfsB_Z1VNJ).

Fokus för frågestunden kommer att vara ett i förväg utskickat material bestående av beskrivningar för resurser inom olika ämnesområden. Deltagarna förväntas ha läst underlaget och gjort egna ämnesanalyser i förväg innan mötestillfället. När vi sedan ses kommer Redaktionen för Svenska ämnesord att gå igenom exempelmaterialet med förslag på indexering och deltagarna ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter och funderingar. Utrymme finns även för generella frågor om Svenska ämnesord och arbetet med indexering.
 
Deltagare i frågestunden ska ha tagit del av samtliga utbildningsfilmer och ha bekantat sig med Svenska ämnesords riktlinjer i Metadatabyrån.
Underlag och länk till en diskussionspadlet där frågor kan skickas in på förhand kommer att skickas till anmälda deltagare. Maxantal för frågestunden är 30 personer, om fler anmäler sig följer vi upp med ännu ett tillfälle senare. Frågestunden vänder sig till dig som inte tidigare har gått en ämnesordskurs hos oss.

Vad

En frågestund om Svenska ämnesord och Svenska ämnesord genre/formtermer

Var

digitalt via Zoom

När

Onsdag 26 maj, kl. 09.00-11.00
Inloggning från kl. 08.45