Medverkande i den ordning vi möter dem under dagen:

Anneli Friberg, bibliotekschef, Högskolan i Skövde
Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Oskar Laurin, enhetschef för bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket
Anders Söderbäck, enhetschefen för digitala bibliotek och medier på Stockholms stadsbibliotek, tidigare Stockholms universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket
Martin Malmsten, IT-arkitekt och data scientist, KB-labb, Kungliga biblioteket
Eva-Lisa Holm Granath, biträdande samordnare för metadata och katalogisering, Linköpings universitetsbibliotek
Tuija Drake, förvaltningsledare för bl.a. Libris, Kungliga biblioteket
Johanna Robinson Aalto, produktledare för bl.a. Libris, Kungliga biblioteket
Johanna Berglind, Libriskoordinator, Kungliga biblioteket
David Södergren Medin, Libriskoordinator, Kungliga biblioteket
Lassi Lager, Head of Development Team, Melinda, Nationalbiblioteket Finland
Matias Frosterus, Information Systems Manager and Project Manager of the Linked data project, Nationalbiblioteket Finland
Fredrik Klingwall, utvecklare för bl.a. Libris, Kungliga biblioteket
Fredrik Nyström, kundservice Libris, Kungliga biblioteket
Eva-Karin Annemark, metadataspecialist, Kungliga biblioteket
Miriam Björkhem, enhetschef metadata och nationalbibliografin, Kungliga biblioteket
Viveka Norström Hallberg, samordnare samlingar, Kungliga Tekniska högskolan
Henrik Johansson, Västerås stadsbibliotek