Dewey 10 år i Sverige

Introduktion
Harriet Aagaard, Svenska Deweyredaktionen, Kungliga biblioteket
  • Användargrupp för Dewey
  • Metadatabyrån, utbildning, webbDeweySearch
  • Varför DDK? - projekt, mål, resultat, omvärlden, användning i Sverige och utomlands, utveckling, samarbeten
Hur fungerar Dewey på svenska bibliotek?
Representanter för folkbibliotek och universitetsbibliotek berättar om hur DDK fungerar på biblioteken för både användare och för personal. Hur gick övergången till? Hur utformades hylluppställningen och varför? Vilka möjligheter finns och hur kan de utnyttjas?

Medverkande: Ines Fischer, Göteborgs stadsbibliotek, Linnea Andrée, Lidingö stadsbibliotek, Anna Westerlund, Haninge folkbibliotek, Sara Johansson, Umeåregionens bibliotek och Umeå stadsbibliotek, Sara Johansson, Umeåregionens bibliotek och Umeå stadsbibliotek
Marie Hoen, HT-biblioteken, Lunds universitet, Eva-Lisa Holm Granath, Linköpings universitetsbibliotek samt Helena Lindblom, Umeå universitetsbibliotek
Kaffe och tårta
Hur använder vi DDK?
DDK-koderna innehåller massor av värdefull information som inte bara kan användas för hylluppställning utan för att hitta och organisera kunskap om alla tänkbara ämnen. Hur kan vi använda klassifikationen vid sökning i kataloger och i discoverysystem och hur kan den utnyttjats maskinellt av t.ex. artificiell intelligens?

Harriet Aagaard, Svenska Deweyredaktionen, Kungliga biblioteket och Helena Lindblom, Umeå universitetsbibliotek