Tack till alla besökare och utställare som besökte mässan!
Nästa läromedelsmässa är 7-8 maj 2019