Smartare beslutsstöd med digital LCA
17 januari 2019, Stockholm

Program

09.15-09.45 Samling med kaffe    

09.45-10.00 Välkommen och dagens program   
Kajsa Byfors och Jeanette Sveder Lundin

10.00-10.45 Panelsamtal: Hur sparar vi pengar och miljö med hjälp av digitalisering?    
Moderator: Jeanette Sveder Lundin
Mikael Törnqvist, Trafikverket
Peter Albinson, Boverket
Kristina Gabrielii, Smart Built Environment
Thomas Olofsson, LTU
Tomas Alsmarker, BoKlok

10.50-11.15 Summering del 1: Hinder vi har klarat av    
Martin Erlandsson, IVL

11.15-12.00 Testpiloter Infrastruktur – korta presentationer och panelsamtal     
Ulf Wiklund, Tyréns
Larissa Strömberg, NCC
Gustav Sandqvist, Skanska

12.00-13.00 Lunch
    
13.00-14.20 Testpiloter hus – korta presentationer och panelsamtal    
Niklas Eriksson, White
Ulf Wiklund, Tyréns
Johanna Wikander, Stockholmshem
Helena Ulfsparre, Familjebostäder
Hanna Ljungstedt, Göteborgs stad
Anders Ejlertsson, IVL
Eva Lindqvist, JM
Jeanette Sveder Lundin, Skanska
Pär Svensson, Building Future

14.20-14.30 Testpilot Prefabricerade betongelement    
Christoffer Jonsson, Strusoft

14.30-15.00 Kaffe och reflektion – vad har vi lärt oss?    

15.00-15.15 Summering av mentimetersvaren    
Jeanette Sveder Lundin

15.15-15.30 Processer och mognad – icke tekniska barriärer    
Sofia Lidelöw, LTU
Anders Ejlertsson, IVL

15.30-16.15 Nytta och fortsatt utveckling – inspel från omvärlden, t.ex:
-    Vad har vi bidragit med internationellt?
-    Vad händer med digitala EPD:er?
-    Vad händer med CoClass?
-    Vad händer med artikel-ID?
-    Hur kan man hitta och använda resultat från projekten?
 
16.15-16.30 Summering och avslutning    
Kajsa Byfors

Till anmälningssidan

I Smart Built Environments integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.