Program

Dagen kommer att bjuda på inspirerande föreläsningar i plenum samt parallella sessioner där du själv väljer de ämnen som tilltalar dig mest.  I pauserna kan du ta del av våra utställare och vad de har att erbjuda. 

Du som anmält dig innan 4 december har fått ett utskick via epost där du följer instruktionerna för att uppdatera din registrering. Inte fått mailet? Kolla din SPAM i första hand, annars kontakta oss via patientsakerhetsdagen@creativemeetings.com.

Preliminärt program

08:00 - 08:30
Ankomstregistrering
08:30 - 09:45
Vi hälsar välkomna och bjuder på inspirerande föreläsning i plenum
10:00 - 10:30
Fika och besök hos utställare
10:30 - 12:00
Parallella seminarier - läs mer här
1. Akut omhändertagande 
2. Förebyggande och stödjande insatser för säker vård 
3. Vårdförlopp 
4. Bemötande och delaktighet 
5. Förbättringar i patientnära vård 
12:00 - 13:00
Lunch och besök hos utställare
13:00 - 14:30
Parallella seminarier - läs mer här
6. Händelseanalys/avvikelser       
7. Digitalisering 
8. Styrning och ledning 
9. Patientsäkerhet vid flytt/ombyggnad 
10. Samverkan 
14:30 - 15:00
Fika och besök hos utställare
15:00 - 17:00
Föreläsning i plenum och Patientsäkerhetspriset delas ut