Kunskapslunch

29 januari, Göteborg

Kunskapslunch: 

Går trivsel och energieffektivisering hand i hand på aktivitetsbaserade kontor?

 

Börjar: onsdag den 29 januari 2020 kl. 11.30
Slutar: onsdag den 29  januari 2020 kl. 13.00
Plats: A Working Lab, Johanneberg Science Park, Göteborg

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Ett forskningsprojekt inom E2B2 har tittat närmare på detta. Under en kunskapslunch får vi veta mer om vad projektet kommit fram till. Vi får också möta Vasakronan som delar med sig av sina erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor, både hos sig själva och hos sina kunder.

Om E2B2: 
E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att utveckla byggandet och boendet i samhället. E2B2 är ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Seminariet är fullbokat men är du intresserad av att stå på reservlista maila gärna dina kontaktuppgifter till info@iqs.se.

Läs mer om projektet på www.E2B2.se