Kunskapslunch E2B2

16 april 2020. Webbinarium

Kunskapslunch: 

Går trivsel och energieffektivisering hand i hand på aktivitetsbaserade kontor?


Börjar: torsdag den 16 april 2020 kl. 12.00
Slutar: torsdag den 16 april 2020 kl. 13.00
Plats: Webbinarium (länk skickas till deltagarna innan mötet)
 

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Ett forskningsprojekt inom E2B2 har tittat närmare på detta. Under en kunskapslunch får vi veta mer om vad projektet kommit fram till. Vi får också möta Swedbank, en av två fallstudier som har ingått i projektet, som delar med sig av sina erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor.

Kunskapslunchen är ett samarrangemang mellan E2B2 och IQ Samhällsbyggnad.

Om E2B2: 
E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att utveckla byggandet och boendet i samhället. E2B2 är ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Anmäl mig