Framtidens forskningspolitik

3 december 2019, Stockholm

Framtidens forskningspolitik

IQ Samhällsbyggnad har samordnat ett inspel från samhällsbyggnadssektorn till regeringens kommande forskningspolitik. Inspelet tar avstamp i klimatfrågan och den stora samhällsomställning som vi står inför och där forskning och innovation är nycklar för att vi ska lyckas. Välkommen till ett eftermiddagsseminarium där vi diskuterar framtidens forskningspolitik.

Börjar: tisdag den 3 december 2019 kl. 15.00
Slutar: tisdag den 3 december 2019 kl. 16.30
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
IQ Samhällsbyggnad, fick i somras en inbjudan från regeringen att lämna synpunkter till den forskningspolitiska proposition som läggs nästa höst. I arbetet med att ta fram inspelet har vi samlat samhällsbyggnadssektorns aktörer för att tillsammans diskutera behov och inriktning för forskning och innovation inom sektorn. Omkring 300 personer har deltagit i processen som har omfattat workshoppar, seminarier, utskottsarbete, enkäter och intervjuer.

Utgångspunkten i inspelet är att klimatet är vår tids ödesfråga och att vi står inför stora samhällsförändringar. Vi ska både klara av att klimatanpassa det befintliga samhället och ställa om till ett samhälle som är långsiktigt hållbart ur alla de aspekter som lyfts fram i Agenda 2030. Vi ska skapa attraktiva livsmiljöer och delaktighet för att innevånare samtidigt som vi stärker Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation och genererar nya arbetstillfällen. Forskning och innovation är nycklar i arbetet med att utveckla samhällsbygget. IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren presenterar inspelet.

Vi har också bjudit in Formas och Vinnova, som är viktiga forskningsfinansiärer för samhällsbyggandet, att berätta om sina respektive inspel. Vi avslutar seminariet med en diskussion om framtidens forskningspolitik och får reflektioner från sektorn på hur forskning och innovation bidrar till sektorns utveckling och lösningar på angelägna samhällsutmaningar.
 

Till anmälningssidan