Framtidens forskningspolitik

3 december 2019, Stockholm

Program


15.00 Registrering och kaffe

15.30 Välkommen


Sektorns gemensamma inspel
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Formas inspel
Erik Eriksson, avdelningschef Analys och Policy, Formas

Vinnovas inspel
Maria Johansson, enhetschef Samhällsutveckling, Vinnova

Diskussion om framtidens forskningspolitik och reflektioner från sektorn
Förutom ovanstående talare: Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen, Birgitta Olofsson, vice VD och forskning- och utvecklingschef, Tyréns och Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad, KTH, och styrelseledamot i Sveriges Bygguniversitet

16.30 Avslut

Moderator: Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad

Till anmälningssidan