Framtidens forskningspolitik

3 december 2019, Stockholm

Inspel till den forskningspolitiska propositionen

IQ Samhällsbyggnads inspel 

Formas inspel 

Vinnovas inspel 

Till anmälningssidan