Övriga talare

Hans Gustafsson

Hans Gustafsson har lång erfarenhet av arbetet med kommunikationsfrågor för Boverket.
Hans har på senare år specialiserat sig på att hålla digitala möten och workshops och driver nu företaget ”Digimoderator”

John Englander

John Englander är oceanograf och författaren till boken ”Moving to Higher Ground. Rising Sea Level and the Path Forward.” John Englander grundade tillsammans med Dr. Robert W. Corell the International Sea Level Institute, (https://www.sealevelinstitute.org/). John är amerikan, bosatt i Miami, och kommer därför att ge sin presentation på engelska. Mer information om John finns att läsa här: https://johnenglander.net/.

Lisa Van Well, SGI

Lisa är samhällsvetare och arbetar med tvärvetenskapliga forskningsprojekt om klimatanpassning, kustresiliens, naturhändelser och planeringsprocesser.

Per Danielsson, SGI

Per Danielsson är Nationell samordnare för stranderosion vid SGI. Per arbetar med hållbar utveckling i kust- och strandnära områden och med naturbaserade lösningar för att hantera klimatförändringens effekter på stränder.

David Bendz, SGI

David Bendz är forskningschef vid Statens geotekniska institut (SGI). David arbetar med strategiska frågor kopplat till SGI:s uppdrag, forskning och utveckling.

Per Wikman-Svahn, KTH

Per Wikman-Svahn är forskare vid Avdelningen för filosofi vid KTH i Stockholm där han forskar om filosofiska aspekter på risk och osäkerhet och undervisar i bland annat Riskfilosofi, Forskningsetik och Teknik och etik.