Vägen till öppen vetenskap
- hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

Välkommen till ett webbinarium där Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet presenterar den senaste utvecklingen inom öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata.

Syftet med all öppen vetenskap är att öka tillgången till och nyttan av forskningsprocessens olika resultat inom och utanför forskarsamhället. Det gynnar både forskningen men också samhället i stort. Men var står vi idag, hur långt har vi kommit och vad måste till för att nå målet med öppen vetenskap?

Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. I uppdragen ingår också att lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet. Den 10 mars rapporterade myndigheterna uppdragen till regeringen. För att presentera bakgrund och resultat av myndigheternas uppdrag och diskutera de frågor vi ser som viktiga i arbetet framöver anordnas ett gemensamt webbinarium den 20 april kl. 9:30-11:30.

Webbinariet vänder sig i första hand till forskare, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsinfrastrukturer, FoU-myndigheter och forskningsbibliotek, men alla intresserade är välkomna att delta.

Vad

Vägen till öppen vetenskap
- hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

Var

via Zoom, länk:
 https://kb-se.zoom.us/j/65598451647

När

Onsdagen den 20 april 2022
kl. 9:30-11:30


Sista dag för anmälan:
torsdag 14 april

Har du frågor kring webbinariet?
Vänligen kontakta oss via openaccess@kb.se


.


.


.