Anna Ekström
Utbildningsminister

Anneli Friberg
Linköpings universitetsbibliotek, moderator

Karin Grönvall
Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket

Sanja Halling
Handläggare, Vetenskapsrådet

 

Camilla Lindelöw
Handläggare, Kungliga biblioteket

Gustaf Nelhans
Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Gustav Nilsonne
Docent i neurovetenskap, Karolinska institutet

 

Sven Stafström
Generaldirektör, Vetenskapsrådet

 

Astrid Söderbergh Widding
Rektor, Stockholms universitet och
ordförande SUHF