Webbinariet äger rum 9.30 – 11.30

9.30
Moderator Anneli Friberg hälsar välkommen
9.35
Inledningstal
Anna Ekström, Utbildningsminister
9.40
Vetenskapsrådets arbete med öppen tillgång till forskningsdata
Inledning Sven Stafström, Generaldirektör, Vetenskapsrådet
Sanja Halling, Vetenskapsrådet
Kommentator: Gustav Nilsonne, Karolinska institutet
10.05
Kungliga bibliotekets arbete med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
Inledning Karin Grönvall, Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket
Kommentator: Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås
10.30
Paus
10.45
SUHF:s färdplan för öppen vetenskap
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet och ordförande SUHF
11.00
Panelsamtal om roller och ansvar för utvecklingen mot öppen vetenskap
Medverkande: Karin Grönvall, Kungliga biblioteket,
Sven Stafström, Vetenskapsrådet,
Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
Gustav Nilsonne, Karolinska institutet
Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås