Torsdag 2017-04-27

08.00-10.00

KAFFE OCH REGISTRERING - UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN

10.00-10.15
A1

VÄLKOMMEN

Nationella Diabetesteamet

10.15-12.15
A1

Ett personligt engagemang

Sir Michael Hirst
Föreläsningen sker på engelska

Pausgympa

Imaging of endocrine organs

Prof Helen Christian PDF

12.15-13.40

LUNCH - UTSTÄLLNING - POSTRAR

12.25-12.45

Föredrag på utställningscenen – Astra Zeneca

BEHANDLINGSSKILLNADER AV TYP 2-DIABETES I SKANDINAVIEN OCH SVERIGE
Docent Michael Alvarsson Överläkare, kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

PARALLELLA SESSIONER

13.40-14.40
A1

Kost och Fötter

Moderator: Gunilla Willsteen

Nytt om fötter och diabetes

Magnus Löndahl

Insulinregim när jag inte kan äta

Anders Frid PDF

Tankar kring evidensbaserade kostråd vid diabetes

Inga-Lena Andersson

A2

Diabetes på sjukhus - vi kan bli bättre

Moderator: Mona Landin-Olson

Diabetes på sjukhus - en livsfara?

Ingela Bredenberg PDF

Patients erfarenheter av sjukhusvård

Roland Jonsson

Samarbete för att bli bättre

Mona Landin-Olsson PDF

C1

EGENVÅRDS SUPPORT OCH LÄRANDE

Moderator: Marianne Lindberg

Utbildning till personer med typ 2 diabetes

Åsa Hörnsten PDF

Support till gravida

Carina Sparud Lundin

Support till ungdomar

Anna-Lena Brorsson

C3

BARN, FAMILJ OCH SKOLA

Moderator: Anna Olivecrona

Diabetes i skolan

Stefan Särnblad

Föräldrar som stöd i skolan - hur blev det med VAB?

Anna Manell

Utbilda skolpersonal via Diabit

Sam Nordfeldt
Kerstin Ramfelt

14.40-15.10

KAFFE OCH FRUKT I UTSTÄLLNINGEN

14.45-15.05

Föredrag på utställningscenen – Abbott

 

PARALLELLA SESSIONER

15.10-16.10
A1

LIVSSTIL - Att röra sig

Moderator: Hannah Helgegren

Sophia Step-Study

Unn-Britt Johansson PDF

Framtidens sätt att balansera insulin och kolhydraintag under långvarig fysisk aktivitet.

Stig Mattson PDF

A2

Frontlinjer i komplikations- behandling

Moderator: Ingela Bredenberg

Diabetiskt maculaödem idag

Monica Lövestam Adrian PDF

Aktuellt om njurskada; hur kan den kan förebyggas och behandlas

Hans Furuland

Sexuell dysfunktion

Birgitta Hulter

C1

NY I SVERIGE MED DIABETES

Moderator: Lena Insulander

Kulturanpassad utbildning

Nouha Saleh-Statin PDF

Projekt från Malmö

Louise Bennet

Pedagogik för analfabeter

Margareta Mörling PDF

C3

DIABETES-STÖD I OLIKA BOENDEN

Moderator: Fredrik Löndahl

Stöd till barn och ungdomar vid omsorgsbrist

Gunnel Viklund

Webb utbildning till omvårdnadspersonal

Marianne Pegelow PDF

Diabetesvård i kommunen

Ann-Sofie Nilsson-Neumark PDF

16.10-17.00  
A2

SFSD Årsmöte

C1

SFD Årsmöte

C3

Öppet dietistmöte

16.30-17.20
24

Diabetesfondens forskare om ö-cellstransplantationer och sårläkning

Moderator: Fredrik Löndahl
Joey Lau Börjesson, Docent, Inst. för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet
Jakob D Wikström, MD, PhD, Dermato-Venereology Unit, Department of Medicine, Karolinska Institutet

19.00
A1

BANKETTMIDDAG MED STIPENDIEUTDELNING OCH UNDERHÅLLNING

Fredag 2017-04-28

08.00-08.30

UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN

08.30-09.30
A1

Plenara föreläsningar

Hannah Helgegren

Mat på vetenskaplig grund

Anette Jansson, Hjärt-Lungfonden

Vilken betydelse har olika fetter vid diabetes?

Ulf Risérus, Uppsala Universitet

09.30-10.00

KAFFE OCH FRUKT I UTSTÄLLNINGEN

09.35-09.55

Föredrag på utställningscenen – Boehringer Ingelheim

Diabetes typ 2 - en hjärtefråga. Kan fler liv räddas?

Docent Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim

Moderator: Staffan Dopping

 

PARALLELLA SESSIONER

10.00-11.00
A1

FETMA

Moderator: Mona Landin-Olsson

SoREG

Björn Eliasson

Kostråd efter operation

Karin Fransson

Uppföljning efter operation

Björn Eliasson

A2

VAD HÄNDER FRAMÖVER?

Moderator: Stig Attvall

Hur många former av diabetes – ett steg mot individualiserad behandling?

Leif Groop

Nya behandlingar vid typ 2

Magnus Löndahl

C1

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Moderator: Anna Olivecrona

Nyheter i de nya riktlinjerna

Stefan Särnblad

Metabol kontroll och Hba1c mål

Ragnar Hanås PDF

Hypoglykemi

Frida Sundberg

C3

ÄTSTÖRNINGAR

Moderator: Ingela Bredenberg

Bulemi, anorexi

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

Ungdomar och överviktsbehandling

Signy Reynisdottir

 

PARALLELLA SESSIONER

11.10-12.10
A1

VAD SKA VI ÄTA?

Moderator: Gunilla Willsteen

Verktyg till dig som ger kostråd

Anette Jansson

Vikten av kolhydrater

Gun Forsander

Ramadan och diabetes

Nael Shaat

A2

NY TEKNIK I VÅRDEN

Moderator: Fredrik Löndahl

Diabetesdialog

Johan Fischier

Vad händer inom CGM?

Mona Landin-Olsson PDF

Diabit-en IT lösning som uppskattas av både personal och patienter.

Sam Nordqvist

C1

REGISTER, KVALITET OCH FORSKNING

Moderator: Agneta Lindberg

Aktuellt från SWEDIABKIDS

Karin Åkesson

Aktuellt från NDR

Katarina Eeg-Olofsson

Vad pågår i Nationella programrådet?

Victoria Carter

C3

NEUROPSYKIATRI OCH DIABETES

Moderator: Ingela Bredenberg

Hur märks det och vad gör du?

Charlotte Nylander PDF

Att använda kognitivt stöd i mötet med patienter

Sofia Buddgård PDF

12.10-13.15

LUNCH - UTSTÄLLNING - POSTRAR

13.15-15.25
A1

PANELDEBATT

Jihdes diabetes – en match för livet

Peter Jihde

Tekniska hjälpmedel – behövs dom?

Stig Attvall PDF

Diabetes ur ett hälsoekonomiskt perspektiv

Hälsoekonomi- vad innebär det?

Daniel Högberg, TLV

Deltagare i paneldebatt:
Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm också med ansvar för funktionshinder (KD)
Ulrika Heindorff, ledamot i regionstyrelsen, Skåne
Erik Åhlin, projektledare för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen
Sofia Wallström, Generaldirektör, TLV.
Anna- Lena Sörenson vice ordförande i socialutskottet i Riksdagen
Karin Rågsjö ledamot i socialutskottet i Riksdagen
Mona Landin-Olsson ordförande i SFD
Anna Olivecrona ordförande BLFs delförening för endokrinologi och diabetes

Moderator: Anne Lundberg

15.25-15.30
A1

AVSLUT OCH SUMMERING

Nationella Diabetesteamet